Välkommen till Bärfendal/Bärfendals kyrka
EVENEMANG | BOKA HEMBYGDSGÅRDEN | FÖRENINGAR | LOPPIS

Bärfendals kyrka

 

Den murade kyrkan i romansk stil anses vara en av de äldsta som fortfarande är i bruk i Bohuslän, uppförd vid 1100-talets mitt.

Här har nästan ingen ombyggnad skett utan detta är till stor del samma kyrkobyggnad som redan av biskop Eystein år 1391 benämns Berofiardardals kirkia.

Även miljön runt kyrkan är mycket välbevarad.

Predikstolen dateras till 1642, tillverkareär okänd. Under denna tid hörde Bohuslän till Norge och liknande predikstolar återfinns bland annat i Östfold.

Processionskrucifixet på altaret är en kopia tillverkad på Historiska museet i Stockholm, där originalet förvaras. Det överfördes dit i början av 1860-talet.

Krucifixet tillverkades i Limoges i Frankrike i mitten av 1200-talet.

Över dörren till sakristian hänger ett triumfkrucifix daterat till senare delen av medeltiden.

I sakristian hänger en målning från 1767 av den tyske konstnären J.H. Dieden. Den användes till en början som altartavla i kyrkan.

Läktaren tillkom i mitten av 1600-talet.

Nuvarande orgel är från 2012. Den är tillverkad på Tostareds kyrkorgelfabrik och är en helmekanisk orgel med 11 stämmor.

I vapenhuset finns en fattigstock som kan dateras till 1700-talets mitt.

Utanför kyrkans södra vägg står en bautasten, förmodligen från yngre järnåldern. Detta område var troligen begravningsplats under denna tid.

   

Saknas någon uppgift? Något du vill lägga till?
Kontakta oss.

Bärfendals Hembygdsförening
Myrtorp 12
455 98 Dingle
barfendal@gmail.com
Bankgiro: 618-6720, Swish: 123 305 43 84

©Bärfendals Hembygdsförening 2019-