Välkommen till Bärfendal/Bärfendals kyrka
EVENEMANG | HEMBYGDSGÅRDEN | HYR LOKAL | FÖRENINGAR | LOPPIS

Bärfendals kyrka

 

Bärfendals kyrka byggdes i slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet och är möjligen den äldsta i bruk varande kyrkan i Bohuslän.

Predikstolen dateras till 1642, tillverkareär okänd. Under denna tid hörde Bohuslän till Norge och liknande predikstolar återfinns bland annat i Östfold.

Inskriften på ljudtaket lyder:

”Esa 40:e kap. Vor Gudz ord bliffue evindelige.”

På bröstvärnet:
Joh 8:e kap. Sandelige, sandelige jeg siger eder der som nogen holder mitt ord. Hand skall ikke see döden evindelige.”

Undre raden:
” Luk 11:e kap. Ja salige ere de som höre Guds ord oc bevare det.”

Timglaset tillkom 1738.
Dopfunten dateras till mitten av 1200-talet, tillverkad av täljsten.

Processionskrucifixet på altaret är en kopia tillverkad på Historiska museet i Stockholm, där originalet förvaras. Det överfördes dit i början av 1860-talet. Krucifixet tillverkades i Limoges i Frankrike i mitten av 1200-talet.

Över dörren till sakristian hänger ett triumfkrucifix daterat till senare delen av medeltiden.

I sakristian hänger en målning från 1767 av den tyske konstnären J.H. Dieden. Den användes till en början som altartavla i kyrkan.

Läktaren tillkom i mitten av 1600-talet.

Nuvarande orgel är från 2012. Den är tillverkad på Tostareds kyrkorgelfabrik och är en helmekanisk orgel med 11 stämmor.

I vapenhuset finns en fattigstock som kan dateras till 1700-talets mitt.

Utanför kyrkans södra vägg står en bautasten, förmodligen från yngre järnåldern. Detta område var troligen begravningsplats under järnåldern.

 

   

Saknas någon uppgift? Något du vill lägga till?
Kontakta oss.

Bärfendals Hembygdsförening
Myrtorp 12
455 98 Dingle
Bankgiro: 618-6720, Swish: 123 305 43 84

©Bärfendals Hembygdsförening 2019-