Välkommen till Bärfendal/Föreningar
EVENEMANG | BOKA HEMBYGDSGÅRDEN | FÖRENINGAR | LOPPIS
Föreningar
Bärfendals Hembygdsförening
  Hembygdsföreningens ändamål är att vårda Bärfendals egenart när det gäller natur och kultur samt att sprida kunskap om bygden. Föreningen skall verka för att Bärfendal bibehålls och utvecklas som en levande kulturbygd.
En annan viktig uppgift är att vårda och förvalta Hembygdsgården, Bärfendals gamla skola.
 

Bärfendal är beläget i en lugn naturskön jordbruksbygd, omgivet av karaktäristiska bohuslänsk natur, ca 6 km väster om Dingle i Munkedals kommun.

Hembygdsförening, andra föreningar och privatpersoner anordnar olika evenemang och fester i bygdegården.

Bärfendals levande landsbygd
Bygdegruppen Bärfendals levande landsbygd verkar för att bygden utvecklas och att de resurser och den kunskap som finns i bygden tillvaratas.
Genom att anordna hantverksveckor och julmarknader ges möjlighet för bygdens hantverkare och näringsidkare att marknadsföra sig.

Styrelse

Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening
Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening Mer information kommer.
Bärfendal-Bottna Röda Korskrets
Röda korset

Röda Korskretsen i Bärfendal arbetar dels med att hjälpa människor i nöd ute i världen dels med social samvaro för människor i bygden. Soppluncher och eftermiddagskaffe för daglediga är uppskattad verksamhet.

Likaså har kretsen en besökstjänst där medlemmarna gör en stor insats genom att besöka äldre och ensamma personer antingen i deras hem eller på äldreboendena i kommunen.

Styrelse

Bärfendals Vi Unga klubb
Vi unga Vi Unga är en riksomfattande ungdomsorganisation som verkar under mottot ”Ungdom leder ungdom”.
Vi Unga klubben i Berfendal anordnar filmvisning, matlagning, pyssel, teater, luciafirande, utflykter och läger.

Styrelse:

Förbundet Vi Ungas hemsida

Centerkvinnorna
  Centerrrörelsen verkar för att människor i hela landet skall ges samma levnadsvillkor.

Centerkvinnorna styrelse:

Bärfendals Skytteförening
Skytteföreningen är Bärfendals äldsta förening, bildad 1898. Föreningen har många goda skyttar som håller sig väl framme i olika tävlingar. Idag hyr klubben skyttelokal i Dingle.

Styrelse

Svenska Skyttesportförbundet

Bärfendals LRF avdelning
LRF LRF är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog.
Organisationen arbetar bland annat med att skapa positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter.

Styrelse:

LRF:s hemsida

Saknas någon uppgift? Något du vill lägga till?
Kontakta oss.

Bärfendals Hembygdsförening
Myrtorp 12
455 98 Dingle
barfendal@gmail.com
Bankgiro: 618-6720, Swish: 123 305 43 84

©Bärfendals Hembygdsförening 2019-